20.04 2017

Kapittelgesprek

Jan Timmerman
Over de eindigheid van het leven, en hoe ermee om te gaan
20:00
21:30

tickets

Gratis

Dit kapittelgesprek is een organiatie van Vormingplus.
Inschrijven kan enkel via Vormingplus. 

Festival Kortrijk heeft in Brave New World onder meer aandacht voor onze vergankelijkheid. Op 10 mei wordt Socrate van Erik Satie opgevoerd in Crematorium UITZICHT in Kortrijk. In dit kader organiseert VormingPlus een kapittelgesprek en een lezing over onze omgang met de dood.

"Ik hoop dat de dood mij aantreft terwijl ik kolen plant in mijn onaffe tuin", zo schreef de Franse filosoof Montaigne eeuwen geleden. Hoe wij, als individu en als maatschappij, omgaan met tegenslagen in het leven, en de eindigheid ervan, zegt veel over onze cultuur en onze tijd. Afscheid nemen van het leven is onlosmakelijk met dat leven verbonden, en toch hebben we het er dikwijls erg moeilijk mee. 

Kunnen we leren omgaan met de dood? En hoe slagen we daarin zonder ons te laten overweldigen door angst? 

Ga erover in gesprek met anderen tijdens een kapittelgesprek. In een dergelijk gesprek wordt, nadat iemand gesproken heeft, even lang de stilte bewaard als dat die persoon heeft gesproken. Dit geeft niet alleen het nodige gewicht aan wat gezegd is, het creëert ook verbondenheid en een aandachtige aanwezigheid. Jan Timmerman (Vormingplus) begeleidt dit gesprek.

Lezing
Vijf dagen later gaat dr. Marc Cosyns dieper op het thema in. Cosyns, huisarts en docent medische ethiek en palliatieve zorg ( UGent ),  is een belangrijke stem in het euthanasiedebat en een pleitbezorger voor een waardig levenseinde voor iedereen.

Deel dit event

Een organisatie van